http://www.kaposvarikepzesek.hu
http://www.szuperagro.hu

Méhész

 

OKJ szerinti azonosítószáma: 32 621 02

A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Növénytermesztés és állattenyésztés (621)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: Mezőgazdaság

 

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:

 • Méhész

A Méhész szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:


Méhészetben megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a háziméhek tartásával, tenyésztésével és a méz, valamint egyéb méhészeti termék termelésével kapcsolatos munkákat.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • saját méhészetet létesíteni
 • méhcsaládokat vándoroltatni
 • méhcsaládokat kezelni, takarmányozni
 • méz és egyéb méhészeti termékeket termelni, feldolgozni, értékesíteni
 • méhcsaládokat beteleltetni és átteleltetni
 • méhanyát nevelni és méhcsaládokat szaporítani
 • méhbetegségek és kártevők ellen védekezni
 • méhészeti eszközöket karbantartani, javítani
 • a gazdálkodáshoz kapcsolódó információkat (pl. meteorológia, jogszabály) gyűjteni
 • a készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani
 • az állat-egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartani, betartatni

A Méhész képzés megkezdésének szükséges feltételei:

 • Bemeneti kompetenciák:a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

 • 40%-elmélet
 • 60%-gyakorlat

A képzés óraszáma: 240 óra (Elmélet: 96 óra, Gyakorlat: 144 óra)

 

Az 32 621 02 azonosító számú, Méhész megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10960-12 Vállalkozási, kereskedelmi alapok
 • A méhészet története
 • Méhbiológia
 • Méhészeti technológia
 • Méhtenyésztés, méhanya nevelés
 • A méhek betegségei és kártevői
 • A méhlegelő és a megporzás
 • Méhészeti jogi ismeretek

A Méhész komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:


Valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.