http://www.kaposvarikepzesek.hu

Falusi vendéglátó

 

OKJ szerinti azonosítószáma: 31 811 01

A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
A szakképesítés tanulmányi területe: Szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés, vendéglátás (811)
A szakképesítés típusa: részszakképesítés
Szakmacsoport: Mezőgazdaság

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:

 • Házvezető
 • Gazdaasszony
 • Falusi vendéglátó

A Falusi vendéglátó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:


Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, mezőgazdasági termék előállítást) biztosít. A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, népművészeti lehetőségeit. Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére. Egyéneknek, családok-, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermekés beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási-, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • kulturált életvitelt folytatni
 • konyhai-, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását összehangolni
 • szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat kitölteni
 • pályázatokat előkészíteni
 • állat-egészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat betartani
 • bemutatni a saját gazdaságot, a lakókörnyezetet
 • falusi vendéglátóhelyet kialakítani, berendezni
 • gondozni a virágoskertet és a háziállatokat
 • termények felhasználásának előkészítését, házi feldolgozását elvégezni
 • szabadtéri étkezést megvalósítani (szabadtűzön)
 • ételt előkészíteni, házi jellegű, valamint diabetikus, vegetáriánus ételeket elkészíteni, felszolgálni
 • gazdálkodáshoz, vendégek fogadásához, a falusi/mezőgazdasági turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó információkat gyűjteni, felhasználni
 • tájegységnek megfelelő programokat szervezni
 • népi kismesterséget, népszokásokat megismertetni
 • árubeszerzést végezni
 • szakhatóságokkal kapcsolatot tartani
 • szálláshelyeket kialakítani és berendezni
 • vendégeket fogadni, ellátásukról gondoskodni
 • teríteni, ételt, italt felszolgálni
 • gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról
 • háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni
 • munka és környezetvédelmi szabályokat betartani
 • dokumentációt vezetni
 • készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani
 • háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend biztosítása) elvégezni
 • csecsemő- és gyermekgondozási, betegápolási feladatokat ellátni
 • segíteni a gyermekek, betegek, idősek gondozásában, ellátásában, elsősorban a házkörüli munkák végzésével
 • szelektív szemétgyűjtést megvalósítani
 • lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni
 • textíliák mosását, javítását végezni

A Falusi vendéglátó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

 • Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

 • 30%-elmélet
 • 70%-gyakorlat

A képzés óraszáma: 560 óra (Elmélet: 165 óra, Gyakorlat: 395 óra)

 

Az 31 811 01 azonosító számú, Falusi vendéglátó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11033-12 Család- és háztartásellátás
 • 11034-12 Üzemgazdaság, ügyvitel
 • 11035-12 Vendéglátás
 • 11036-12 Napi tevékenységek
 • 11037-12 Falusi vendégfogadás

A Falusi vendéglátó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:


Valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.