http://www.kaposvarikepzesek.hu

Fakitermelő

 

OKJ szerinti azonosítószáma: 31 623 01


A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés 
A szakképesítés tanulmányi területe: Erdőgazdálkodás (623) 
A szakképesítés típusa: részszakképesítés 
Szakmacsoport: Mezőgazdaság

 

A szakképesítéssel betölthető munkakörök:

 • Erdészeti foglalkozású
 • Erdőfenntartó

A fakitermelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Fakitermelő olyan szakember, aki erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákat végez.

 

A fakitermelő szakképesítéssel rendelkező képes:

 • elvégezni a döntést
 • elvégezni a gallyazást
 • választékolni
 • darabolni
 • elvégezni a felkészítés műveleteit
 • elvégezni a készletezés műveleteit
 • elvégezni a számbavételt
 • önálló vállalkozást működtetni
 • a leggyakoribb erdei fa- és cserjefajokat megkülönböztetni
 • a fakitermelési munkákat megszervezni.

A fakitermelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

 • Bemeneti kompetenciák:a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nincs
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

 • 40%-elmélet
 • 60%-gyakorlat

A képzés óraszáma: 320 óra (Elmélet: 128 óra, Gyakorlat: 192 óra)

 

Fakitermelő Képzési Modulok listája:

 • 10979-12 Növénytani és vállalkozási ismeretek
 • 10980-12 Gallyazás, darabolás
 • 10981-12 Fakitermelés

Fakitermelő OKJ Vizsga feltételei:

Valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.