http://www.kaposvarikepzesek.hu
http://www.szuperagro.hu

Szociális asszisztens

OKJ szerinti azonosítószáma: 54 762 02

A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés

A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás (762)
A szakképesítés típusa: szakképesítés
Szakmacsoport: szociális szolgáltatások

 

 

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:

 • Szociális segítő
 • Szociális asszisztens
 • Családgondozó asszisztens
 • Családtámogatási előadó
 • Elhelyezési tanácsadó
 • Falugondnok (szociális)
 • Lakhatási segítő
 • Munkaterápiás asszisztens
 • Utcai szociális koordinátor
 • Vöröskeresztes (karitatív) munkatárs

 

Szociális asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:


A szociális asszisztens felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális ellátás keretében szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.

 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni,
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni,
 • információkat gyűjteni, információforrásokat kezelni,
 • a különböző helyzetben élő embereknek empátiával, toleránsan segítséget nyújtani,
 • érzelmeit kontrollálni, törekedni stabilitásának, kiegyensúlyozottságának fenntartására,
 • segítő kapcsolatot teremteni,
 • adekvát kommunikációt, nondirektív segítő beszélgetést folytatni,
 • konfliktusokat megoldani,
 • konszenzusokat keresni,
 • klienseit és munkatársait motiválni,
 • nyitott hozzáállást tanúsítani,
 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni,
 • a szociális problémákat felismerni, problémákat elemezni, feltárni,
 • a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeket képviselni,
 • a feladatmegoldási folyamatot tervezni,
 • módszeresen munkát végezni,
 • info–kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni,
 • rendszerben gondolkodni, gyakorlatiasan feladatot értelmezni,
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni,
 • különböző rendezvényeket, akciókat szervezni,
 • játékokat és a kreatív foglalkozások eszközeit használni,
 • sportszereket használni.

 

Szociális asszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

 • Bemeneti kompetenciák: nincs
 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nincs
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

 

Elmélet/gyakorlat aránya:

 • 40%-elmélet
 • 60%-gyakorlat

A képzés óraszáma: 1300 óra (Elmélet: 780 óra, Gyakorlat: 520 óra)

 

 

Az 54 762 02 azonosító számú, Szociális asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10525–12 A szociális ellátás általános tevékenységei
 • 10559–12 Elsősegély–nyújtási feladatok
 • 11733–16 A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai
 • 10558–16 Önálló szociális segítő feladatok
 • 10562–16 Szabadidő–szervezési és rekreációs feladatok
 • 10563–16 Szociális munka adminisztrációja
 • 11498–12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499–12 Foglalkoztatás II.

 

A Szociális asszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 • Valamennyi modulból a modulzáró vizsga eredményes letétele.
 • A képzés során elkészített munkák bemutatása, leadása.