http://www.kaposvarikepzesek.hu

Méhészmester

 

 

A Méhész Mesterképzés rövid, jellemző leírása:
A képzés célja olyan alapvető pedagógiai, kommunikációs, pszichológiai ismeretek, kompetenciák elsajátítása, amelyek segítségével a mester szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlása alapján vállalkozását meg tudja tervezni, szervezni és azt folyamatosan, eredményesen működtetni, fejleszteni. Fel tudja vállalni a méhész tanulók, gyakornokok gyakorlati képzését, üzletfeleivel, beosztottjaival megfelelően tud kapcsolatot teremteni

A képzés célcsoportja:
Azok méhész szakképesítéssel rendelkezők, akik saját vállalkozást kívánnak indítani és/vagy részt kívánnak venni a méhész szakképzésében, illetve gyakornokok képzésében.

A képzés során megszerezhető ismeretek, készségek, kompetenciák:A mester az elsajátított ismeretek birtokában képes elméleti ismereteit magas szinten alkalmazni, gyakorlati munkáját önállóan végezni és munkatársait irányítani. Szakmai tudása birtokában alkalmas a gazdálkodási és munkaszervezési feladatok ellátására, következtetések levonására és a szükséges szervezési feladatok elvégzésére. Pedagógiai ismeretei révén fel tudja vállalni az általa oktatott tanulók és gyakornokok magas szintű szakmai képzését.